A+ A A-

Решение № 0002

Общински съвет - Хасково


Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 09.11.2007 год.


На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за председател на Общински съвет – Хасково – г-н Делян Димчев Делчев.


Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art