A+ A A-

Решение № 0001

Общински съвет - Хасково


Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 09.11.2007 год.


На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: Стефан Тилев Атанасов

и членове:

  1. Николай Благоев Кючуков
  2. Златко Радинов Марчев
  3. Красен Петков Ангелов
  4. Пенка Петкова Георгиева
  5. Емил Ценов Георгиев
  6. Иван Милков Пашинов

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art