A+ A A-

Решение №0913

Общински съвет – Хасково


Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.


На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2015 г. до  м.август 2015 г. вкл.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art