A+ A A-

Решение №0898

Общински съвет – Хасково


Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Декларация с искане Община Хасково да бъде включена в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art