A+ A A-

Обява относно набиране на съдебни заседатели

Във връзка с изпълнение на свое Решение №495 от 25.10.2013 г., Общински съвет – Хасково уведомява гражданите на Община Хасково, които желаят да бъдат предложени за съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково с мандат 2014-2018 г., да подадат необходимите документи, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт: 

  • Свидетелство за съдимост;
  • Декларация за съгласие;
  • Декларация по образец;
  • Биографична справка;
  • Копие от лична карта.

Кандидатите не следва да са навършили 65 годишна възраст. Документите се подават в Общински съвет – Хасково, в стая №205, на втори етаж, при Гл.специалист „Административно и информационно обслужване на Общински съвет – Хасково”.

Срок за подаване на документите – 08.11.2013 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art