A+ A A-

Съобщение относно отлагане на заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 З А П О В Е Д
№ОбС-11
от 24.09.2012 год.
 
На основание чл.47, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
1. Отлага от 28 септември 2012 г. насроченото ДВАНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО и свиква същото за 5 октомври 2012 г. от 9.00 Ч. в зала „ХАСКОВО” .
 
2. Дневният ред на заседанието остава същия.
 
3. Заседанията на Постоянните комисии се провеждат съобразно обявения график. 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art