A+ A A-

Съобщение относно конкурси, обявени с решения на Общински съвет - Хасково

ТЕМИ ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО ЗА КОНКУРСИ, ОБЯВЕНИ С РЕШЕНИЯ № 52, 53, 54, 55 И 56 ОТ 03.02.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО:

1. Допълнителни начини за финансиране на лечебните заведния;

2. Нови технологии за диагностика и лечение на заболяванията;

3. Участие в европейски програми за превенция на заболяванията.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art