A+ A A-

Съобщение относно извънредно заседание

Във връзка с получено писмо-факс вх.№04-15-26 от 28.07.2011 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с което се иска спешно провеждане на заседание на Общински съвет – Хасково за приемане на решение за право на преминаване през имоти – общинска собственост съгласно подписания договор за строителство за обект: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково”, гр.Хасково” , Председателят на Общински съвет – Хасково свиква Общински съвет – Хасково на ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО ИЗВЪНРЕДНО заседание на 5 август 2011 г. /петък/ от 9.00 ч. в зала „Хасково”.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art