A+ A A-

Съобщение относно извънредно заседание на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности

Във връзка с нарастващия брой заболели от Хепатит А на територията на Община Хасково, е насрочено извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общински съвет – Хасково, което ще се проведе на 06.01.2011 г. /четвъртък/, от 13.00 ч. в залата на втори етаж в Общинска администрация Хасково.

На заседанието са поканени да присъстват и представители на Инфекциозно отделение при „МБАЛ” АД – гр.Хасково и на РИОКОЗ – гр.Хасково.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
                                                           /д-р Марио Янакиев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art