A+ A A-

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 24.02.2012 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на чл.26 в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата  за определяне и администриране на местните такси и ценина услуги на територията на Община Хасково – изтегли.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art