A+ A A-

Докладни записки за редовното заседание на Общински съвет - Хасково

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ОТНОСНО:

Приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от Общинския поземлен фонд – изтегли.
 
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково - изтегли
 
Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково - изтегли
 
Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково - изтегли
 
Изменение на Решение №38 от 25.01.2008г. на Общински съвет-Хасково- изтегли
 
Отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост - изтегли
 
Определяне на цени за ползване на зали в ОП „Младежки център” - гр.Хасково - изтегли

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art