A+ A A-

Докладни записки за предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Хасково на 16.09.2016 г.

 

 

 

1. Изменение в чл.29 на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. - изтегли

2. Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково. - изтегли

3. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. - изтегли

4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково и Наредбата за определяне размера на  местните данъци в Община Хасково. - изтегли

 
 
 
 
 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art