A+ A A-

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 22.07.2016 г.

 

 

 

 

1. Приемане на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково - изтегли

2. Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Хасково - изтегли

3. Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково - изтегли

4. Изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване -  изтегли

5. Изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност в Община Хасковo - изтегли

6. Изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково - изтегли

7. Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково - изтегли

8. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2015 г. до м.юни 2016 г. вкл. - изтегли

 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art