A+ A A-

Докладни и отчети на Общински съвет - Хасково

Покажи брой 
  Публикуване
Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково. 14.05.2012.
Докладна записка относно допълнение в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост 11.05.2012.
Докладна записка относно допълнение на чл.30 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково 11.05.2012.
Докладна записка относно изменение на чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково 11.05.2012.
Докладна записка относно допълнение на чл.26, ал.4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково 11.05.2012.
Докладна записка относно приемане на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост 12.04.2012.
Докладна записка от Иван Иванов - Председател на ОбС-Хасково / 11.04.2012 11.04.2012.
Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково на 27.04.2012 г. 10.04.2012.
Докладна записка от Георги Иванов - Кмет на Община Хасково / 10.04.2012 10.04.2012.
Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 30.03.2012 г. 13.03.2012.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art