A+ A A-

Докладни и отчети на Общински съвет - Хасково

Покажи брой 
  Публикуване
Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.10.2012 г. 09.10.2012.
Докладна записка за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 17.10.2012 г. 09.10.2012.
Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.09.2012г. 11.09.2012.
Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.09.2012 г. 05.09.2012.
Докладна записка относно изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково 06.07.2012.
Докладна записка относно допълнение на чл.29 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково 05.07.2012.
Докладна записка относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково 05.07.2012.
Докладна записка относно изменение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 04.07.2012.
Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до м.юни 2012 г. вкл. 03.07.2012.
Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково на 22.06.2012 г. 08.06.2012.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art