A+ A A-

Заседание 14.02.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
на 14 февруари 2014 год. /петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинският дълг и строителната програма на Община Хасково за 2013 г.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане бюджета за 2014 г. и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г.
3. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 11.02.2014 г. /вторник/:
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
 
На 12.02.2014 г. /сряда/:
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art