A+ A A-

Заседание 07.01.2011

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
НА 7 ЯНУАРИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ РЕШЕНИЕ №675 ОТ 17.12.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ РЕШЕНИЕ №676 ОТ 17.12.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ РЕШЕНИЕ №683 ОТ 17.12.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ РЕШЕНИЕ №686 ОТ 17.12.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 05.01.2011 г. /сряда/:
ПК по обществен ред и законност                                 - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art