A+ A A-

Заседание 03.06.2011

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
НА 3 ЮНИ 2011 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
 
 
1. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА С ПРОЕКТ „ROADS – ROADS OPEN ACCESS TO DELIVER SAFETY – ДОСТЪПНИ ПЪТИЩА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗА РЕМОНТ НА ПЪТ НКV1258 – ХАСКОВО – ХАНЧЕ КЛОКОТНИЦА І-8 /”КЕНАНА” – ХАНЧЕ КЛОКОТНИЦА/, С КОЙТО ОБЩИНА ХАСКОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013”.
 
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                         /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art