A+ A A-

Заседание 05.08.2011

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
НА 5 АВГУСТ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА „ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
           
            1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ПРЕЗ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „ЯБЪЛКОВО” ЗА ГР.ХАСКОВО”.
 
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                         /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art