A+ A A-

Статии

История на озеленяването в Хасково

 

 

 

 


История на озеленяването в Хасково от 1892 година до първата половина на 20 век


Озеленяването в град Хасково води своето начало от края на 19-ти век. През 1892 година ръководството на Общината решава да се благоустрои терена, където земеделските стопани са изхвърляли отпадъците си, а сутрин са изкарвали добитъка си за паша. Това е сегашната Градска градина в началото с граници река Хасковска, сегашната ул. “Опълченска” и ул. “Ангел Кънчев”. По покана на градските управници в Хасково пристига Марин Пенчев. Марин Пенчев (1858 – 1940 г.) е роден в гр. Килифарево, Великотърновско. Заминава за Унгария, където изучава декоративно градинарство. През 1884 се връща в София със съпругата си Магдалина и осиновения от него Гюла. В столицата участва в създаването на Борисовата градина. В Хасково поставя началото на парковото строителство. Под негово ръководство са засадени първите декоративни дървета и храсти, цветни лехи. По негов проект е построена и алейната мрежа на Градската градина. По-късно Марин Пенчев заминава за Стара Загора, където работи по създаването на парка “Аязмото”.

Синът Гюла, вече български гражданин – Георги Пенчев (1884 – 1955) учи 2 години в Средно градинарско училище в Будапеща, след което изучава още 3 години декоративно градинарство в Париж. През 1910 се връща в Хасково, за да продължи започнатото дело на своя баща.

Разширява площта на Градската градина на изток и на запад и площта й достига 41 дка. Засаждат се едроразмерни дървета. Иглолистните дървета са пренасяни едно по едно с каруца от Беловския балкан. Това са екземпляри от бял и черен бор, ела и тис. Широколистните дървета – топола, каталпа, платан са доставяни от близките разсадници. Някои от тези първоначално засадени дървета съществуват и до днес. Георги Пенчев остава в Хасково до своето пенсиониране. С опита си на паркостроител помага при създаването както на озеленени площи в Хасково, така и за парк “Простор” в град Кърджали. 

Дълги години Градската градина се е поддържала интензивно, като непрекъснато са добавяни нови елементи и растителност. През 1936 Георги Пенчев и Никола Стоянов построяват и първата оранжерия за производство на цветя.
Красивите цветни фигури и лехи са били оформяни с голяма фантазия и майсторство. През периода 1942/43 год. се осъществява разширението на градината. По алеята с тополи се създават цветни арабески, окантени с подрязан чемшир. В тези цветни фигури през лятото се е изнасяло и бананово дърво (Musa). На входа на Градската градина на братската могила ежегодно са се изпълнявали интересни цветни килимни фигури, изобразяващи часовник, колесница, пеперуда и други – по идея и проект на Иван Господинов, които и до днес се помнят от по-възрастните жители на град Хасково.

Това живописно оформено пространство постепенно се превръща в любимо място за отдих и разходка на хасковлии. Тук се съсредоточава и част от културния живот на града. Организират се състезания с велосипеди за дами. Построен е дансинг, не след дълго и втори. Вечер там е свирел градският оркестър и дълги години е било традиция хасковлии да се разхождат и срещат в Градската градина.

През първата половина на 20-ти век са създадени градинката до Театъра, парка “Мерсито”, “Еврейския парк”, първите тополови насаждения покрай р. Хасковска от Градската градина до центъра на града.


Те са вдъхновили хасковския поет Симеон Стоянов, написал текста на известната и любима на много поколения песен на Щурците “Среща”:
“…край реката редят се тополите, побелели от първия сняг…”
 

 

 


Паркоустройството през втората половина на 20 век


След 1950 под прякото ръководство на Иван Господинов се създават и обществените квартални градини – парковете “Ак бунар” 23 дка (сега“Христо Ботев”- 17 дка), “Горичката” (сега “Бяло море”), градината на мястото на стария хамам, парковете “Брезите”, “Овчарски”, “Македонски”, градинката на мястото на сегашния Младежки дом, паркчето на мястото на сегашното у-ще “Св. Иван Рилски”, парк “Кирил и Методий”, парк “Гарата” и други.

Озеленяването в Хасково бележи подем през годините 1958, 59 и 60. През 1962 година се извършва и първото преустройство на централния градски площад. Новото зелено строителство е насочено към по-мащабни проекти. По това време са засадени и платаните в пешеходната част. Атракция за града и неговите гости са били екзотичните “живи вази” на площада, високи 2,5 м, изцяло “изградени” с килимни цветя – основно се е използвала алтернантера. Такива по това време е можело да се видят само още в София и Русе. През 60-те и 70-те години са плодотворни и забележителни за озеленяването в града - усилено се работи по изграждане на парк “Ямача” и лесопарк “Кенана”, както и залесителния пояс на град Хасково.

В периода 1965 до 1971, когато се изгражда коритото на река Хасковска, са запазени всички съществуващи тополи от Градската градина до Градския съд. По-късно след корекция и на останалата част, са засадени и тополите от Съда до бул. “В. Левски”. В този период се благоустрояват и озеленяват редица обекти във вътрешнокварталните и междублокови пространства.

През 1979-1981 успоредно със строителството на жилищните блокове в кв. “Орфей” се извършва и благоустрояване и озеленяване на пространствата около тях. Изграждат се обслужващи жилищата улици и паркинги, кътове за отдих и детски площадки. Осъществява се залесяване и затревяване на 25 дка, като за тяхното поддържане е изпълнена и оросителната система на част от кв. “Орфей”.

В периода 1980/81 по проект на арх. Станка Скерлева и техн. Мария Ушева под ръководството на инж. Веселин Златинов се извършва реконструкцията на бул. “Раковски” и прилежащите към него междублокови пространства.

От 1980 до 1985 е извършена и реконструкцията в централната градска част обхващаща пространствата около читалище “Заря”, Окръжния съвет, Общинския съвет и пешеходната зона на ул. “Сан Стефано”. Със съдействието на инж. Череша Петрова е осъществена и реконструкцията на бул. “Съединение”.

В този период при разгърналата се широка озеленителна дейност интензивно се работи по облагородяването на междублоковите пространства в кв. “Ручока”, “Куба” и “Бадема”. Озеленяват се и входните артерии на града. За целта на поддържането са изградени собствени водоизточници на озеленените площи в близост до река Хасковска. Под ръководството и прякото участие на инж. Елена Ангелова се реализира реконструкцията на парковете “Христо Ботев” и “Бяло море”.

В периода 1960 – 1980 са извършвани масови залесявания по улиците и булевардите на града и сега зеленото богатство по улиците на Хасково възлиза на близо 8000 броя дървета - основно от видовете липа, ясен, явор, шестил, платан, бреза, копривка и други , като над 80% от тях и в момента са в добро санитарно състояние.

През последното десетилетие на 20 век по проекти на инж. Венета Тенчева е реализирана реконструкцията на зелените площи пред Бизнес центъра и до Младежкия дом.


Парк „Ямача” – проект оставащ за поколенията


Парк “Ямача” е един от най значимите проекти в града,  реализиран в периода 1958 - 1970 година. Създаден е по проект на арх. Валентина Атанасова и арх. Борис Георгиев. Определените за парк 500 дка се намират в южната част на Хасково на едно от първите възвишения на Източните Родопи. Там е построен и стадиона на града, открит басейн, детски сектор, до 90-те години на миналия век функционираше и “Алея на здравето”. От централната част на парка се открива чудесна гледка към целия град и околностите.

Интересното в историята на парка е създаването и опазването на растителността. Оказало се е, че дендрологичния проект е неудачен - било е предвидено на плитките почви от изветрели варовици залесяване с акация, червен дъб, ясен и други, а на дълбоките почви – иглолистни и основно черен бор. Наложила се е промяна на място. Благодарение на намесата на местните специалисти Иван Господинов и инж. Веселин Златинов и промяната на дендрологичния проект сега съществува парк “Ямача” (в момента растителността е огледален образ на тази от проекта). Залесяването се извършвало с дребноразмерни фиданки. Първите залесявания са извършени на северния склон от Константин Здравков от Лесничейството в Хасково. Като пионери по отношение на залесяване с едроразмерни фиданки, паркостроителите са създали от 50 до 100 м пояс около стадиона. С новата за времето си конструкция те са пренасяли едроразмерни иглолистни дървета с бали (с почва около корените) от с. Широко поле (Хасковско) и с. Стремци (Кърджалийско). Благодарение на професионализма, оросяването на короните през целия вегетационен период и ежедневните грижи резултатите са налице - не са се прихванали само 5-6 фиданки.

В самото залесяване и една година след това по грижите за прихващане на растителността са участвали работещите във всички предприятия в града.

След изграждане на стадиона през 1959 всички специалисти от “Градини и паркове” са участвали в зачимяването на терена.

През 1969 от април до септември е реализиран подхода към Ямача. За този кратък период са построени подпорните стени и стълбите. Васил Пендев е техника, чието име се свързва както с ниското строителство на Ямача и Кенана, така и на обектите в централната градска част. В тези кратки срокове е внесена и необходимата дървесна и храстова растителност.

С участието на младежки бригади е изградена алейната мрежа в южната част на парка.

Може да се каже, че парк “Ямача” е резултат от усилията на цялата хасковска общественост и на професионализма и грижите на всички специалисти, участвали в изграждането му.


Лесопарк „Кенана” – любимо място за отдих, развлечения и спорт на хасковлии


Лесопарк “Кенана” е един от най – мащабните проекти,  осъществени в областта на озеленяването в Хасково. Заема площ от 236,6 ха и се намира североизточно от града. С разпореждане на МС от декември 1953 година са изключени 183,5 ха общинска гора и февруари 1955 са предадени на “Градини и паркове” за устройство на парк. Останалите 53,1 ха са били общинска мера.

Проектирането, изграждането и оформянето на лесопарка се извършва в периода 1955 - 1970 година.

Основната част – около 70% от общата площ е залесена. Естествено разпространените дървесни видове са благун, цер, зимен дъб, космат дъб, мъждрян, дива череша и други. Основната маса са издънкови благунови насаждения на възраст между 60 и 70 години. Залесявания са извършвани от липа през 1961/62 година, с бял и черен бор, пренесени от Стремци (Кърджалийско) през 1965/67 година,  също и с акация, полски ясен, ацер негундо, а по късно след изграждането на главната алея (през 1969) и с едроразмерни фиданки – атласки кедър, сребролистна липа, веймутов бор, смърч и секвоя. Лесопаркът привлича посетители от различни възрастови групи и с разни интереси – любимото място за краткотраен отдих на хасковлии.

Проектът е на арх. Валентина Атанасова и арх. Джубелиева. Подходът на парка преминава в широка алея дълга 2,5 км, откриваща близки и далечни перспективи, която води до изкуствено езеро. Център на парковата композиция са езерото и ресторант “Кенана”, дело на арх. Маргисо. В парковата част са разположени тенис – кортове, зоокът, кафета и ресторанти.

Интересни в дендрологично отношение са “малкият и голям партер”, розариума, дендрариума и “сухата река”.

Чрез удобни пешеходни и транспортни връзки се достига до разположените в лесопарковата част язовир “Сивата вода” и различни вили, почивни домове и хотели.

 Началото на зоокъта датира от 1958 година. Създаден е от Иван Господинов, който в района на дендрариума устройва място за мечка, елени и сърни. Там животните остават до 1967 година. След това е закупена менажерия от цирка и с по - голямото си видово разнообразие до 1977 година зоокъта е разположен западно от главната алея. От 1977 година и до момента  той се намира на отредения за целта с проекта на лесопарк „Кенана” терен от 9 дка. Отделени са места за тревопасни животни, хищници, маймуни,  водоплаващи, грабливи и други видове птици. Заслугите в годините за изграждането и поддържането на зоокъта са на Иван Господинов, инж. В. Златинов, Пенчо Ангелов, д-р Диана Тодева, инж. Георги Жечев и д-р Ясен Стайков. През последните години са извършени ремонти на съществуващите клетки и съоръжения за подобряване условията на животни и птици и са построени нови клетки за пума, лъвове и крокодил.


Залесителният пояс – част от „белите дробове” на град Хасково


През 60-те години възниква идеята освен “Ямача” и “Кенана” да се озеленят и редица пустеещи тогава площи – около 600 дка в местността “Лагера” (източно от Кърджалийско шосе), 200 дка между старото Пловдивско шосе и Димитровградския път, да се разшири “Кенана” по посока на ерозирани тогава около 800 дка в местността “Белия камък”, както и да се предприемат допълнителни залесявания в “Идимирлийската кория”.

Целта на проекта е тези пустеещи тогава земи да бъдат включени в горския фонд, за да може Държавното лесничейство (тогава Горско стопанство) да извърши капиталовложенията по залесяването на тези площи.

Техническия проект е възложен на инж. Веселин Златинов, който по това време започва работа в Горското стопанство. По технологични планове, изготвени от него в периода от 1964 до 1971 година на тези терени успешно е извършено залесяване с липа, бреза, американски дъб, черен бор, ясен, топола и други. С това зелената зона около града нараства с още около 2000 ха. Тези насаждения подобряват крайградския ландшафт и климат. Зеленият пояс навлиза със “зелени” лъчи към центъра на града и заедно с парковете и уличните насаждения придава в известна степен завършен вид на зелената система на Хасково.


Озеленяването на Хасково през новия век


През 2001 година Община Хасково кандидатства и печели проект по програма Phare на ЕС за Благоустрояване на дере “Куба”. През 2002 година е реализиран проекта като е изградена зона за отдих в кв. Куба от ул. „Кооператор” до ул. „Металик”. С реализацията на обекта е рекултивирана част от територията на бившето депо за строителни отпадъци. На територията с площ от 25 дка е изпълнено благоустрояване, което включва: оформяне на терена, изграждане на пешеходна алея, площадки за отдих, детски площадки и други, инсталиране на осветление, полагане на поливна инсталация, озеленяване на цялата площ и оборудване на отделните площадки. 

Същата година са благоустроени  междублоковите пространства: в кв. 247 (между улиците “Страшимир”, “Самуил”, “Гургулят” и “Кюстенджа”) като са устроени незастроените площи – подходите и площадките са изпълнени с  трайни настилки и е извършено озеленяване и в кв. 246 (между улиците “Брегалница”, “Самуил” и “Стара планина”), където са осъществени моделиране на терена и вертикална планировка, изградени са детска площадка и кът за отдих, изпълнени са поливен водопровод и озеленяване.

През 2003 г. е благоустроена част от кв. 436 в  кв. Каменни между улиците “Захари Стоянов” и “Зайчар”, като е изградена детска площадка и е осъществено озеленяване на терена.

От 2004 г. жителите и гостите на Хасково могат да се радват на реконструираната и благоустроена пешеходна зона на централна градска част. На площ от почти 10 дка по проект на арх. Кремена Цонева са обособени нови зони за разходка и реакреация с разнообразни настилки, оформени са кътове за отдих,  цветарници и два фонтана. Изцяло са преустроени ул. “Патриарх Евтимий”, ул. “Русе”, “Бургас” и част от ул. “Велико Търново” и “Преслав”. Разработени са нови тротоарни и площадни настилки. Успоредно с благоустрояването е реконструирана водопроводната, канализационната мрежа и останалите подземни комуникации. Изпълнено е изцяло ново улично и парково осветление. Озеленяването е представително с разнообразна растителност и цветя.

През същата година е изпълнено проектното решение за облагородяване на пространството в двора на църквата “Св. Богородица” в град Хасково. Общата площ възлиза на 3200 м2, на която са реализирани нови настилки и озеленяване, монтирани са пейки.

2005-та ще остане запомняща се със Слънчевия часовник на ул. „Сан Стефано” – единствен по рода си в региона и оформление на пространството около него. Проекта за слънчевия часовник е на скулптура Тодор Тодоров, а оформлението на фирма ЕТ “Веса 90”. През същата година е благоустроен и двора на Окръжни диспансери в кв. Болярово.

През 2006 година е извършена цялостна реконструкция на известния сред обществеността парк пред Булбанк - "Благоустрояване озеленена площ между улиците ”Отец Паисий”, “Васил Друмев", “Преслав" и “Кубрат".  В градинката с обща площ от 1560 м2 е изпълнена алейна мрежа, състояща се от диагонална алея свързваща ул. “Отец Паисий” и “Преслав”, както и подходи от ул. “Васил Друмев” и “Хан Кубрат” и кътове за отдих. Настилките са комбинирани от червени бетонови павета и пелевунски плочи. Акценти са водна площ със скулптура в северната и детска площадка в южната част на озеленената площ. Изградена е автоматизирана поливна система, изпълнено е озеленяване с екзотична растителност и цветя.

През 2007 година продължава политиката на Община Хасково за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи озеленени площи.

Осъществено е Благоустрояване дере "Куба" юг, северно от ул. "Дунав”. Паркът е продължение на реализираната през 2002 година Зона за отдих в кв. „Куба”, като заема пространството от ул. „Металик” до ул. „Дунав”. На площ от 7 дка на нива са изградени алеи, места за почивка, площадки за игра на децата, цветарници и озеленени площи. Изпълнени са поливна инсталация и алейно осветление.

Реализирана е нова Зона за спорт и отдих в кв. 250, гр. Хасково. Обектът се намира южно от ул. “Дунав”, западно от ул. “Св. Св. Кирил и Методий” и източно от ул. “Кюстенджа”. Пространството, което е благоустроено и устроено като спортна зона е с площ 16,6 дка. Изградени са четири спортни площадки – за футбол, волейбол, баскетбол и тенис. Оформени са кътове за отдих и детска площадка. Цялото пространство е озеленено, като са засадени множество декоративни дървесни и храстови видове и цветя. Изпълнени са алейно осветление и поливна инсталация.

В услуга на жителите и младежите в града са и изпълнените Реконструкция на подхода и Площадка за скейтборд в лесопарк “Кенана”. Със строителството е извършена промяна и реконструкция на настилките на централната и западната алеи, както и обособяването на два композиционни центъра – площадки за отдих, две детски площадки, както и и площадки за стрийтбол и скейтборд. При изпълнение на дендрологичния проект обемно простанственото изграждане е постигнато чрез внасяне на допълнителни декоративни видове за акценти, като солитери, алейно засаждане на дървета за сянка и създаване на масив за изолация на скейтплощадката и хотел „Фантазия”. Храстовата растителност е за декорация и вертикално уплътняване и разнообразяване на дървесните масиви, за „гърбове” на пейките, както и вертикално озеленяване на перголите. Оформен е цветен партер. Поддържането е улеснено с автоматична поливна система. Площадката за скейтборд е единствена по рода си в региона. Рампите, съоръженията и специалните настилки са разположени на площ от един декар.

Благоустроен е и двора на църква "Успение Богородично" в с. Узунджово, успоредно с реконструкцията и реставрацията на храма. На площ от около 6 дка  е изпълнено озеленяване, нова алейна мрежа и подходи от източната и южната страна. Централната и обиколна алеи свързват църквата с отделните паркови елементи - навес за провеждане на църковни ритуали и обреди, площадки за отдих, чешма както и съществуващите руини от Керван сарай от ХVІ век. По целия периметър на двора е изградена ограда.

През същата година са извършени основен ремонт и благоустрояване в Дом "Надежда", както и благоустрояване терени чрез озеленяване и направа площадки за отдих по ул. Г. Кирков и в близост до улиците “Амур”, “Ропотамо” и “Тунджа”. Извършено е озеленяване на изградените кръгови кръстовища на булевардите „Раковски”, „Васил Левски” и „Освобождение”. През 2008 година са изградени детска и спортна площадки в с. Александрово. Възобновени са и детските площадки в селата Динево, Малево, Орлово, Конуш  и Подкрепа.

За 2009 година новите обекти са: изградения кът за отдих в кв. 110 на ул. "Пещера", кв. Хисаря и Благоустрояване в района на Музей на тракийското изкуство в с. Александрово - извършено е паркоустройство на терена около пешеходната алея от паркинга до музея с изграждане на площадки за отдих и озеленяване, както и на терена южно от музея с устройство на площадно пространство, места за отдих и градена чешма.

Основната част от проектите за парковите площи след 2000 година са изготвени от „Витраж” ООД – Хасково (арх. Елисавета Георгиева), „Арка проект” Хасково (арх. Янчо Апостолов), Архитектурно Студио „Тагени” ЕООД (арх. Нина Танчева), “Хохите” ООД, гр. София (ланд. арх. Александър Петров), EТ “Маргарита – Ваня Кирилова”.   Лесоустройствения и Паркоустройствения проект на лесопарк „Кенана” са дело на колектив на Агролеспроект София с ръководител инж. Снежана Петрова. Дендрологичните и служебни проекти на Община Хасково са изготвени от инж. Венета Тенчева. Голяма част от тези обекти са построени от строителните фирми „Водно строителство Хасково” АД, „Анико” ЕООД, “Пулидом” ООД,   ЕТ “Марчела 90” и други от Хасково и  фирма “ТИ ВИ БИ” ООД – Димитровград, ГД "Хасково 2010".


Хасково – най–зеленият град на България


По проект "Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, през 2011 година са реализирани редица обекти - поредната “зелена” придобивка на града.

В тази посока са особено впечатляващи инициативите на Община Хасково през 2011 година, когато са реконструирани и модернизирани два големи парка – “Ямача” и “Градска градина”; създадени са четири нови озеленени площи – две в кв. 201 и 205, и две в кв. Македонски на ул. “Днепър” и ул. “Гоце Делчев”; реконструиран е фонтана в центъра на града; създадени са нови велоалеи и шест площадки за отдих в лесопарк Кенана и са реконструирани и обновени 30 детски площадки в града.

 • Инфраструктура и благоустрояване на паркова среда около монумент „Св. Богородица”, гр. Хасково

Парк “Ямача” е основна част от зелената система на града, с особено важно значение за отдиха, спортуването и здравето на жителите на град Хасково. През 2011 година са  модернизирани 120 дка от площта му. Основните функционални компоненти на реконструираното пространството са: монумент “Света Богородица”; камбанарията; Паметника на загиналите за свободата на България; градския стадион; параклис “Св. Спас” и детския сектор. Всички те са свързани с обновени съществуващи и новоизградени алеи. Изцяло е подновен детският сектор с нови площадки за игра на четири нива и площадка за организация на движението, устроен е и терен за футбол. Монтирани са осветителни тела, пейки, перголи и маси със скамейки. Засадена е нова декоративна растителност, обособени са цветни фигури и зелен лабиринт.

 

 • Реконструкция, модернизация и преустройство  на парк „Градска градина”, гр. Хасково

Градската градина е най-старият парк в Хасково. С неговото преустройството на площ от 23 дка е създадена  комфортна  естетически издържана  зона  за почивка, спорт  и развлечения. Преустроена е алейната мрежа, функционално е обогатена  парковата среда с нови места за отдих и игра развлечения  за  деца  и  възрастни. В парка са изградени две детски площадки, детска сцена на открито, площадка за спорт, декоративна водна площ. На площадките и алеите са разположени пейки и перголи. Растителността е допълнена с нови декоративни дървесни и храстови видове, увивни, цветя и декоративни треви. Изградени са автоматизирана поливна система и парково осветление.

 

 • Благоустрояване озеленена площ източно от ул. „Днепър”, гр. Хасково

Озеленената площ се намира източно от ул. “Днепър” е с обща площ от 3230 м2.

Изпълнена е основна алея ориентирана от север на юг, водеща към новоизграден параклис, както и подходи към страничните улици. Денивелацията на терена е преодоляна с подпорни стени и цветарници. При благоустрояването са изградени площадки за отдих, детска и стрийтбол площадки. Изпълнено е озеленяване на терена, поливна инсталация и парково осветление.

 • Благоустрояване озеленена площ северно от ул. „Гоце Делчев”, гр. Хасково

Озеленената площ се намира северно от ул. “Гоце Делчев” и южно от жилищния блок на бул. “Илинден” № 40-56. Общата площ възлиза на 2,735 дка. Подходите са от северната и южната страна на паркчето. Основната алея е ориентирана от изток на запад и към нея са прикрепени всички площадки – за отдих, детска и спортна площадка с тенис маса. Предвидените седални места, кътовете за отдих, както и детската и спортна площадки са изолирани с подходяща растителност.

 • Благоустрояване междублокови пространства кв. 201 и 205 - гр. Хасково

Обектът се намира северно от ул. “Сливница”, южно ул. “Видин” и източно от ул. “Поройна”. Пространствата, които са благоустроени в кв. 201 и 205 са с обща площ от 6,380 дка. Изпълнени са паркинги на ул. “Ген. Радецки”, ул. “Видин” и северно от блока на ул. “Сливница”. Осигурени са подходи към гаражите на блока и жилищните кооперации в кв. 201. Устроени са и детски площадки в двете междублокови пространства. Озеленяването е изпълнено с разнообразни декоративни видове. 

 • Преустройство и реконструкция на фонтан гр. Хасково

Фонтана на площад „Свобода” в централната част на града е изцяло преустроен с интересни водни и светлинни ефекти. Луксозно е оформено и околното пространство.


 • Велоалеи в лесопарк "Кенана" и кътове за отдих

Лесопарк Кенана се посещава ежедневно от хиляди граждани, които използват площите за разходка, спорт и краткотраен отдих. През 2011 година са изградени над 5 км велоалеи, за да могат да се увеличат трасетата и маршрутите на спортуващите. На ключови места са изпълневни площадки с кътове за отдих, които са оборудвани с беседки, маси със скамейки и диванни пейки. 

 • Обновяване на 30 детски площадки в град Хасково

Детските площадки, които са реконструирани напълно - с подменени настилки и монтирано изцяло ново оборудване, са разположени в жилищни райони и тяхното обновяване обслужва голяма част от децата на града. Намират в различни квартали на град Хасково:

 • една в централна градска част;
 • шест в междублоковите пространства на бул. „Раковски” и съседните улици, обслужващи кв. „Дружба”;
 • три в кв. „Куба”;
 • една в парк „Кирил и Методий”, южно от училището;
 • три в кв. „Бадема”;
 • две в кв. „Червена стена”;
 • и осем в кв. „Орфей”.

Постигнатите ефекти от реализацията на всички тези проекти в общ план се изразяват в:

 • подобряване облика на град Хасково;
 • подобряване жизнената среда на населението;
 • създаване на привлекателни зони за обществен отдих;
 • подобряване микроклиматичните, хигиенните и естетически условия;
 • създаване на условия за игра и спорт както и за ежедневен отдих на гражданите.

Като резултат от положените усилията, „зелените идеи“ и обновения ландшафт на града, Община Хасково бе отличена с приза „Най – зелен град на България” в категорията „от 30 000 до 100 000 жители”. Наградата бе връчена на Кмета Георги Иванов на 13 декември 2011 г. на церемония, проведена в музея „Земята и хората“ в столицата. Инициативата бе на Министерството на околната среда и водите в рамките на кампанията „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда”.

Община Хасково бе отличена в категориите „създаване и опазване  на добра зелена система” и “Насърчаване придвижването с обществен транспорт, а не с лично транспортно средство, както и проекти за изграждане на велосипедни алеи”.

Това бе заслужена награда и признание за всички, които участват в процеса на създаване на нови паркове и градини - от идеята и проектирането до строителството, оборудването, озеленяването и поддържането на озеленените площи.


За съхраняване на зеленото богатство на града Община Хасково и Общинско предприятие “Екопрогрес” полагат ежедневни грижи, като за тази цел се поддържат общински разсадник и оранжерия.


Разсадниците и оранжерията – гаранция за успех при създаването и поддържането на озеленените площи


За изграждането на озеленените площи и тяхното ефективно поддържане са създадени оранжерия и разсадници към общинския и окръжен съвет. През годините видовото разнообразие на посадъчния материал и произвежданите разсади се увеличава и е основен фактор за обновяването, дендрологичното и цветно разнообразие в озеленените площи.

Първата оранжерия е създадена през 1936 в Градската градина. В последствие през 1956 там са изградени още три оранжерии.

В края на 60-те години започва устройването на цветно стопанство, постепенно изграждане на парници и стъклени оранжерии. Настоящата оранжерия обслужваща дейността озеленяване съществува в този си вид от 1974 година. Разполага с 2,5 дка покрита оранжерийна площ и 14 дка открити терени. През 70-те и 80-те години е произвеждала е посадъчен материал за осем декара цветни фигури в града.

През 1984 год за  Националното състезание по благоустрояване, проведено в Хасково са били произведени 1 800 000 броя разсади от летни цветя. През периода 1980 - 1984 година в града по идея на Общината се е осъществила инициатива за вертикално озеленяване. На гражданите, живеещи по основните улици в града са били раздавани 12 000 пластмасови сандъчета, засадени с петуния и пеларгониум пелтатум.

Първите палми, отгледани в оранжерията (Phoenix и Chamaerops), които и до днес ежегодно се изнасят в центъра на града съществуват от 1935 година.


Сега цветните фигури в Хасково са 5080 м2, от тях 4210 м2 сезонни цветя и 870 м2 нови площи с перенни. Непрекъснато се работи по увеличаване на видовото разнообразие. Оранжерията произвежда около 40 вида сезонни цветя, както и техни вариетети, 6 вида есенно – пролетни в различни багри, 9 вида за  килимни фигури и 15 вида перенни. Отглеждат се и саксийни цветя и няколко вида за рязан цвят (хризантема, алстромерия, нарцис, лалета, астри, гладиоли и др.). С любовта си към цветята, своя принос за цветното богатство в града в годините са дали Мария Марчева, Пенка Пендева и Делка Узунова.

Общинският разсадник е създаден от Иван Господинов и Иван Карагьозов през 1955 год. - намирал се е на част от терена на сегашната оранжерия. В периода 1958 - 1963 година с участието на инж. Веселин Златинов и Васил Пендев започва устройването на разсадник на терен до река Хасковска, срещу Икономическия техникум - изградена  инфраструктурата, създадени са школите за отглеждане на декоративни фиданки. По – късно са изградени покрити оранжерии и парници. На това място на  площ от  30 дка, разсадника съществува до 2008 година.

През този период непрекъснато се е работило за увеличаване на видовото разнообразие при производството на фиданки от иглолистни и широколистни видове, широколистни и вечнозелени храсти, почвопокривни и увивни видове. Със съдействието на проф. Богданов от ВЛТИ и упоритостта на професионалистите, първи в страната започват контейнерното производство в производствени количества на вечнозелени и цъфтящи видове. Дълги години разсадника се е ръководил Анка Мавродиева (36 год.).  Своя принос за увеличаване на зеленото богатство са дали и ланд. арх. Марин Гинев (3 години) и Любка Иванова (14 години).

Когато се говори за разсадници непременно трябва да се спомене и разсадника към бившия Окръжен съвет в града – един от най – добрите в онези години в страната. на. Първоначално е бил определен за разсадник към Градски съвет. През 1956 година площта от 300 дка е фиксирана с границите си от лесовъда Иван Севов и Анка Мавродиева. С Постановление 122 на МС от 17.10.1957 год. е създаден като разсадник към Окръжен съвет с цел да задоволява нуждите от посадъчен материал на целия окръг.

От самото начало технически ръководител е Гочо Георгиев с техник Донка Радева. Двамата започват с малък персонал и 7 работника. През 1959 година се построяват стопанската постройка и трафопост. В началото се произвеждат малко видове – основно ясен, каталпа, черен бор, бреза, шестил, явор, лоницера, тамарикс и спирея. След няколко години производството от семена и резници се увеличава, увеличава се и персонала на 40 души, набавя се техника. След 10 години към обработваемата площ се прибавят нови терени и общата площ на разсадника вече възлиза на 380 дка.

Георгиев обикаля из цялата страна, парковете в Евксиновград, Враня и Кричим. Превръща го от най – младия в най – добрия разсадник в страната. Всеки сезон видовия състав се разнообразява. В началото се започва с десетина вида дървета и храсти и за 20 години се стига до производството на над 35 вида иглолистни дървета, 70 вида широколистни дървета и над 120 вида декоративни храсти. Първи в страната започват да произвеждат Ginkgo biloba. Sequoja gigantea е донесена от Рилския манастир Abies cephalonika, Abies pinsapo, Abies concolor и Diospyros (райска ябълка) – от Евксиновград, а   Liriodendron tulipifera и Magnolia cobus от Кричим. Произвеждат се екзотични видове като метасеквоя, хамеципарис, туя, пауловния, блатен кипарис и други.

На проведените три национални съвещания по озеленяване в Хасково разсадника винаги е бил излъчван за образцов в страната.

Георгиев работи в бившия окръжен разсадник до пенсионирането си през 1986 год. След това делото е продължено от инж. Владимир Матеев, който от 1985 до 1990 год. е директор на ДФ “Декоративен разсадник”. От 1990 до 1995 година разсадника се ръководи от инж. Галина Андонова. Разсадника съществува до момента, когато започва процедурата за връщане на земите на бившите им собственици.

Новият общински разсадник е построен през 2008 година на терен южно от село Узунджово. На площ от почти 11 дка са разположени: административно стопанска част с административна сграда, склад и машинен парк; производствен сектор с отдели за семенно и вегетативно размножаване, маточник, школи за доотглеждане на декоративни фиданки и контейнерно производство. Изградени са обслужващи пътища и площадки. За да функционира безпроблемно производството е отводнена ниската част на терена, направени са дренажи и е изпълнена поливна инсталация. Любка Иванова продължава да работи за производството на качествени фиданки и увеличаване на видовото разнообразие и в момента разсадника произвежда 11 вида иглолистни, 22 широколистни дървета и около 80 вида цъфтящи широколистни храсти, вечнозелени храсти, почвопокривни и увивни.

На територията на общината са разработени и два частни разсадника - на фирма „Ботаник - парк” ООД на Бияна и Сашо Райнови и ЕТ „Маргарита” на Ваня и Кирил Кирилови.


Общинската политика в областта на паркоустройството


Озеленените площи в Хасково като организирани места за отдих, почивка и естетическа наслада представляват елементи на една цялостна зелена система. Основа на тази система са озеленените площи предназначени за широко обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове.

Въпреки неравномерно разположение на съществуващите зелени площи, което е обусловено от градоустройството на Хасково, през годините е направено максималното, за да се постигне известна степен на задоволеност на отделните райони в града.

Изграждането на обектите от зелената система е имало за цел подобряване на естетическите и екологичните качества на околната среда. Представлява съчетание между система на зелени петна – скверове, градини, паркове, междублокови пространства и зелени клинове – ивици зеленина по градските булеварди и улици и р. Хасковска, които водят до парк “Ямача” , лесопарк “Кенана” и зелените пояси на града.

Значително по – голяма е рекреационната роля и екологическото въздействие на прилежащите към жилищната зона парк “Ямача” и лесопарк “Кенана”. Благоприятното им разположение по радиус на достъпност и местоположение осигурява прохладен и свеж въздух чрез нискоходящите към жилищните квартали течения. Устройването на парк “Ямача” за спорт и отдих и една голяма част от “Кенана” като активна паркова зона компенсират за населението липсващата в жилищната зона среда за отдих. Благоприятното екологично влияние най – вече на тези два парка осигуряват на голяма част от жилищната територия комфорт на обитаване, изразен в увеличаване влажността на въздуха, понижение на летните температури, снижаване скоростта на вятъра.

Община Хасково води успешна политика, насочена към ежегодно създаване на нови озеленени площи или реконструиране на съществуващи, като организира процесите на проектиране, строителство и поддържане.  Зоните за отдих, парковете, градините и междублоковите пространства паркове са безспорен факт и израз на грижа към 80– те хиляди жители на Хасково и гостите на града.

През годините зелената система се развива и към момента на територията на града озеленените площи за широко обществено ползване са 1050 дка, а лесопаркови площи -  2350 дка.

Благодарение на усилията на общинските власти, любовта и професионализма, с които работят специалистите от общинското предприятие въпреки градските зелени площи се поддържат на ниво и се обогатяват с нови видове.

Работи се в посока за създаване на най – целесъобразна териториална организация на жизнената среда и се търсят възможности за интензивно озеленяване:

 • увеличаване дела на високата растителност;
 • залесяване в междублоковите пространства, където до момента липсва каквато и да е растителност;
 • вертикално озеленяване на фасади и калкани;
 • увеличаване на придружаващата транспорта зеленина;
 • използване на всяка възможност за създаване на “мини” зелени площи
 • търсене на възможности за реализацията на нови зелени площи;
 • реконструкция на съществуващите.

Изпълнението на тези цели ще доведе до реални резултати. По този начин озеленените площи ще могат да изпълняват своите екологически, градоустройствено – художествени и естетически функции.

При все по – силното антропогенно въздействие върху околната среда екологичната функция на зелените площи ще оказва все по – голямо и водещо значение при формирането на зелената система. Естетизацията на средата също става важен критерии.

Поддържането, обновяването, строителството на нови и опазването на съществуващите озеленени площи са основните насоки, по които ще се развива зелената система на град Хасково. Все още има свободни площи, които чакат своето оформление, други е наложително да бъдат реконструирани, което означава, пред общинските власти стоят нови предизвикателства, а пред специалистите – нови възможности за реализация.


Видово разнообразие


При първите залесявания са използвани видове като топола, липа, софора, ясен, явор, каталпа, платан и пауловния. С годините благодарение на усилената работа на специалистите се е увеличавало видовото разнообразие на използваната дървесна и храстова декоративна растителност.

От интересните и екзотични видове, които се срещат в парковете на Хасково могат да се изброят следните: Libocedrus decurrens, Sequoja gigantea, Metasequoja glyptostroboides, Abies concolor, Abies pinsapo, Abies cephalonica, Gynkgo biloba, Chamaecyparis Lawsoniana, Liriodendron tulipifera, Albizzia julibrissin, Paulovnia tomentosa, Magnolia и други, както и редица храстови видове.

В озеленената площ до Бизнес центъра има два екземпляра Metasequoja glyptostroboides. Донесени са от парка в Кричим и са засадени през 1964 год. Вече почти 40 години радват с нежната светлозелена окраска на иглиците си през лятото. Есента окраската се променя в жълтокафява, а преди зимата те окапват. Тези екзотични видове до 1946 година са били считани като фосилни (изкопаеми), когато случайно откриват малко находище в Китай, след което вида бързо се разпространява по света.


Признателност и благодарност към пионерите в паркоустройството и специалистите, които и се грижат за зеленото богатство на Хасково


Безспорно инициативата и създаването на нови паркове, градини и озелени площи е от огромно значение за визията на един град, за подобряване на жизнената му среда и създаване на условия за почивка, спорт и игра. Но от съществена важност за постигане на крайния резултат е и грижата за опазването на зеленото богатство. В Хасково има дългогодишни традиции в тази посока. Изградена е и се поддържа сериозна база и екип от специалисти.

През годините структурата на службата по озеленяване с нейните служители, работници и бази е била под различни форми на организация. Десетилетия за зелените площи се грижи Мероприятие “Градини и паркове” към Градски народен съвет. От  1978 година тази задача се поема от БКС Хасково. В началото на 1987 година се сформира СП „Комунално стопанство”. През 1992 година активите му е прехвърлят на „Екопрогрес” ООД. След Решение на Общински съвет Хасково от 1994  за парковете се грижи Общинско мероприятие  “Екопрогрес”, а при промяна на нормативната уредба през 1996 година работи вече като Общинско предприятие “Екопрогрес”.

Независимо под каква форма на управление са били, за формирането на зелената система на Хасково са работили редица професионалисти и специалисти – инженери, агрономи, техници и майстори градинари, които са дали своя принос в развитието и утвърждаването на парковото строителство в Хасково и изграждането на зеленото богатство в града:

 

 

 

 

 

 

 • Марин Пенчев (1858-1940) – положил началото на озеленяването в Хасково;
 • Георги Пенчев (1884-1955)– работил и творил в гарада от 1910 до 1945 г.;
 • Никола Стоянов – работил заедно с Г. Пенчев от 1936 до 1943 г.;
 • Иван Господинов (1919-1979) – продължил делото на пионерите от 1949 до 1977 и дълги години н-к “Градини и Паркове”;
 • Найден Панушев – в началото 1943 майстор градинар, а след 1952 – н-к “Градини и Паркове”;
 • Георги Кьосев – от 1973 до 1978 година н-к “Градини и Паркове” към Общински съвет;
 • Димитър Арабаджиев – от 1978 до 1985 година н-к “Градини и Паркове” към БКС;
 • инж. Веселин Златинов – работил в системата на озеленяването от 1958 до 1960 и от 1985 до 1994 год;
 • инж. Ана Арнаудова - в Окръжен съвет Хасково 1961-1964 г.;
 • арх. Лиляна Берова - в Окръжен съвет Хасково 1965-1966 г.;
 • инж. Череша Петрова – в Окръжен съвет Хасково от 1966 до 1991 г.;
 • инж. Маргарита Иробалиева – от 1976 до 1980 в Общински и след това до 1982 – в Окръжен съвет;
 • инж. Елена Ангелова – в Община Хасково в периода 1979 - 1992  и 1995 - 1999 година;
 • Бияна Райнова от 1981 до 1984 г. в БКС Хасково и от 1984 до1987 г. в Община Хасково;
 • инж. Венета Тенчева – 1986 – 1992 в общинското предприятие, от 1992 до момента – в Община Хасково.
 • Технически състав – редица специалисти са  работили дълги години за изграждането и поддържането на зелените площи. На много от тях целият трудов стаж е преминал в изграждане на парковете и зелените площи в града – на настилките, съоръженията и основно за създаване и съхраняване на растителното богатство - Пенка Пендева (36 год. стаж) , Анка Мавродиева (36 год.), Васил Пендев (17 год.), Никола Крушев, Тодор Крушев (22 год.), Славей Дервишев, Вартерес Печуян, Пенчо Ангелов, Иван и Зинка Севови.
 • Технически състав, в системата на поддържане на озеленените площи към ОП “Екопрогрес” - Делка Узунова (36 год.), Костадинка Атанасова (40 год), Марин Аврамов (40 год), инж. Георги Жечев (31 год), Жечка Петрова (38 год), Лозанка Айгърова (33 год), Любка Иванова (25 год).
 • Специалисти, дали своя принос за разсадниковото производство Þ Анка Мавродиева (36 год. стаж), ланд.арх. Марин Гинев (3 години) и Любка Иванова (14 години), Гочо Георгиев (29 год.), Донка Радева (32 год.), инж. Владимир Матеев – работил в системата на ръководни постове в периода 1985 – 1990 и 1996 – 1999 год., инж. Галина Андонова 1990 –1995 год.
 • Майстори градинари, без професионализма на които парковете и градините на днешно Хасково не биха имала своя специфичен облик - Христон Генов (20 год.), Христо Тонев (20 год.), Атанас Грозданов (40 год.), Александър Тонев (20 год.), Иван Карагьозов (20 год.), Тодор Тодев (32 год.), Йордан Коруколев (37 год.), Атанас Пенев (20 год.), Захари Милчев (30 год.), Жеко Ганев (30 год.),  Тянко Тянков (12 год.), Янка Хебова (40 год), Гюлфере Кървели (36 год), Милко Георгиев (37 год), Никола Апостолов (36 год).
 • Частни фирми, занимаващи се с интериорно и екстериорно озеленяване, проектиране, изграждане и поддържане на обекти, производство на декоративна растителност и цветя, аранжиране на букети, се утвърдиха с годините:
 • “Ботаник - парк” ООД, управлявано от Бияна Райнова е създадено през 1992 год.;
 • ЕТ “Маргарита” на ланд. арх. Ваня Кирилова съществува от 1995 год.;
 • “Астра” ООД – на ланд. арх. Марин Гинев, функционирала от 1997 до 2002 год.;
 • фирми, утвърдили се на национално ниво в проектирането и производството на детски съоръжения и паркова мебел:
 • АРЕА ООД – управлява се от инженер озеленители Драгомир и Галя Андонови, фирмата работи от 1990 година.
 • „Кози рог” ООД – Деян Дончев – фирмата е на пазара от 2000 год.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art