A+ A A-

Статии

Конкурс за фотография


ХАСКОВО – ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД НА БЪЛГАРИЯ


Община Хасково обявява конкурс за фотография на тема “Хасково – зеленият град на България” в рамките на програмата “120 години озеленяване в Хасково”.
Изисквания към фотографията:
• да съдържа елементи от зелената система и природните дадености в градския пейзаж на Хасково (паркове, градини, зелени площи и др.)
• да бъде изкопирана на фотографска хартия
• пълен размер на кадъра (без паспарту): 20/30 см
• наличен качествен дигитален файл на фотографията
• максимален брой фотографии от един автор – 5
• няма ограничение за годишния сезон, през който е заснета фотографията
Ще бъдат отличени и откупени 12 фотографии, които ще участват в годишния календар на Община Хасково за 2013 год.
Класираните на първите три места фотографии получават следните парични награди: 500 лв. за I място, 300 лв. за II място и 100 лв. за III място.
Всички фотографии ще участват в изложба за Деня на град Хасково – 8 септември.
Фотографиите се представят в “Деловодството” на Община Хасково запечатани в плик с надпис “За конкурса “Хасково – зеленият град на България”, в който има малък запечатан плик, съдържащ името на автора, адрес за кореспонденция, координати за контакт (включително e-mail).
Краен срок: 17.00 ч. на 10.08.2012 год.
За допълнителна информация: тел. 038/603310.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art