A+ A A-

Статии

Конкурс за проект за оформление на цветна фигура

 


ОФОРМЛЕНИЕ НА ЦВЕТНА ФИГУРА


В рамките на програмата “120 години озеленяване в Хасково”, Община Хасково обявява конкурс за проект за оформление на две цветни фигури в централна градска част за ученици от специалност “Парково строителство и озеленяване” в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II”.
От Община Хасково се предоставят две ситуации за килимни цветни фигури – в озеленената площ пред НТС и пред сградата на НАП и списък на орнаментните видове цветя.
Изисквания към проектите:
►да се изготвят: проект за килимна цветна фигура в мащаб 1:50; трасировъчен чертеж в мащаб 1:50 и количествена сметка по видове;
► да се изчертаят в цвят и с легенда за използваните цветни видове;
► да се предадат на хартиен и на електронен носител (във формат dwg);
► всеки проект трябва да носи трите имена и класа на ученика, от когото е изготвен.
Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено от специалисти в областта на озеленяването и ландшафтната архитектура.
Всички участващи проекти ще бъдат изложени на 23 май в зала II на Община Хасково.
Проектите, класирани на първо място ще бъдат изпълнени при пролетно-лятното зацветяване в град Хасково.
Проектите се представят от Директора на ПГДС „Цар Иван Асен II” на Венета Тенчева – началник отдел “Екология”, стая 28 в Община Хасково.
Краен срок: 17.00 часа на 11 май 2012 година
За допълнителна информация: тел. 038/603373

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art