A+ A A-

Статии

Община Хасково ще изгради асансьор до Регионалната библиотека по проект „Красива България“

Община Хасково е одобрена за финансиране по Проект „Красива България”,

който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и която ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Общата стойност на проекта е 144 900 лева. От тях 130 410 е безвъзмездната финансова помощ,  а 14 490  лева са от общинския бюджет. Целта на проекта е провеждане на сградата на Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Хасково в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания за достъпност и безопасност. Строително- монтажните работи трябва  да приключат до края на 2016 год. 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art