A+ A A-

Заповед № 267/11.09.2012

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
с.Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково
тел. 03710 / 270; 03710 / 355; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ЗАПОВЕД № 267
11.09.2012 год.
с.Узунджово, общ.Хасково


На основание чл.10 ал. 1 и 2, чл.15 ал.2, чл. 80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково  във връзка с Решение № 182 от 01.06.2012 год. на Общински съвет Хасково

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години  на недвижими имоти - земеделски земи- ниви, собственост на ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово, както следва:
1.Земеделска земя с площ  15,200 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Юрук Йолу”, имот КЕ № 027065 – при годишен наем в размер на 456.00 лв.без ДДС;
2.Земеделска земя с площ  281,485 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Летището”, имот КЕ № 022004– при годишен наем в размер на 8444.55 лв.без ДДС;
3.Земеделска земя с площ  26,400 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „с.Узунджово”, имот КЕ № 091014– при годишен наем в размер на 792.00 лв.без ДДС;
4.Земеделска земя с площ  15,000 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Кабите”, имот КЕ № 089023– при годишен наем в размер на 450.00 лв.без ДДС;
5.Земеделска земя с площ  8,601 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Кабите”, имот КЕ № 089017 – при годишен наем в размер на 258.03 лв.без ДДС;
6.Земеделска земя с площ  85,001 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Благия кладенец”, имот КЕ № 086025– при годишен наем в размер на 2550.03 лв.без ДДС;
7.Земеделска земя с площ  65,000 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Под Куза”, имот КЕ № 093051– при годишен наем в размер на 1950.00 лв.без ДДС;
8.Земеделска земя с площ  59,751 дка (56.764 дка – пета категория и 2,988 дка – шеста категория), намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Под орта бюлюк”, имот КЕ № 090054– при годишен наем в размер на 1302.59 лв. без ДДС;
9.Земеделска земя с площ  30,001 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Кабите”, имот КЕ № 085102– при годишен наем в размер на 900,03 лв.без ДДС;
10.Земеделска земя с площ  30,999 дка (1.550 дка – трета категория и 29,449 дка – четвърта категория), намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Кабите”, имот КЕ № 085082– при годишен наем в размер на 929.97 лв.без ДДС;
11.Земеделска земя с площ  72,001 дка, (44,641 дка – четвърта категория и 24,360 дка – пета категория), намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Дуралийски път”, имот КЕ № 079046 – при годишен наем в размер на 1875,15 лв.без ДДС;
12.Земеделска земя с площ  52,496 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „ДЗС”, имот КЕ № 023026 – при годишен наем в размер на 1574,88 лв.без ДДС;
13.Земеделска земя с площ  23,913 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Узунджово, м. „Говежди пътеки”, имот КЕ № 034039 – при годишен наем в размер на 717,39 лв.без ДДС;
Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация - 50 лева и депозит в размер на  50% от годишния наем се внасят в канцеларията на училището или по банкова сметка: IBAN BG 71 RZBB 9155 3120 0327 00, BIC код RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначално обявеният годишен наем.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в Канцеларията на училището.
Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в Канцеларията на ОУ „Любен Каравелов” с.Узунджово, общ.Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 01.10.2012 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 02.10.2012 година от 14,00 часа в Сградата на ОУ „Любен Каравелов” с.Узунджово, общ. Хасково.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на училището, в сградата на кметство с. Узунджово  и на официалния сайт на училището и официалния сайт на община Хасково.

Директор:/п/
                   /Валя Димитрова/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art