A+ A A-

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД - юли, 2012 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art