A+ A A-

Обява търг помещение с.Тракиец

ОБЩИНА ХАСКОВО

На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково

ОБЯВЯВА:

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от 10 години:
- Помещение в с. Тракиец
- обект № 5 находящ се на базар «Веспрем» гр. Хасково
- търговски обекти № 1 и № 2 на ул. «Сан Стефано», гр. Хасково
- офиси в сградата на ОП «Младежки център»
- язовирив землището на гр. Хасково, с. Войводово, с. Въгларово, с. Узунджово, с. Николово, с. Динево, с. Широка поляна и с. Мандра
- лекарски кабинети в с. Книжовник, с. Конуш, с. Мандра и с. Орлово
Такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв. се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково и депозит в размер на 50 % от годишният наем се внасят по банкова сметка IBAN BG08 RZBB 91553320000110, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково в полза на община Хасково до 12.00 часа на 23.03.2012 г.
Тръжната документация се получава от стая № 423 – Дирекция «Общинска собственост» в сградата на общината до 17.00 часа на 23.03.2012 г.
Оферти се приемат в запечатан плик в Деловодството на община Хасково до 12.00 часа на 26.03.2012 г.
Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 26.03.2012 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Заповедите по обявяването на търговете са поставени в рекламното табло на северната страна на сградата на Община Хасково и интернет страницата на общината – www.haskovo.bg.


Кмет на община Хасково: инж. Георги Иванов

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art