A+ A A-

Търгове


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Ученически стол, СОУ "Св.П.Хилендарски / 23.10.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до продажба на недвижим имот – земеделски земи / 31.08.2015
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот,с.Въгларово / 24.09.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 14.09.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, ОП "Младежки център" / 31.08.2015
Публичен търг с тайно наддаване за продажби на имоти и за Отстъпено право на строеж / 07.09.2015 г.
Търг за отдаване под наем, ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" / 03.09.2015
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публ. общ. собственост,ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково / 03.09.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 03.09.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, ОУ „Христо Ботев” с.Войводово / 02.09.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби / 28.07.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 28.07.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и Отстъпено право на строеж / 07.07.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 16.06.2015 г.
Отдаване под наем на спортни обекти / 22.04.2015 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art