A+ A A-

Търгове


Отдаване под наем на спортни обекти
Tърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина в горски територии на Oбщина Хасково / 22.01.2014г.
Tърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина в горски територии на Oбщина Хасково / 06.12.2013
Приемане на заявления за отдаване под наем на земеделски земи (под и над 10 дка)
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - помещение,Тролейбусно депо, гр.Хасково / 20.12.2013
Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от горските територии на община Хасково / 02.12.2013г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публ. общ. собственост, ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково / 13.11.2013 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публ. общ. собственост, ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково / 08.11.2013г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, павилион, ОУ “Св.Иван Рилски”, гр. Хасково / 04.10.2013г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, ОУ “Христо Ботев”, с. Войводово / 24.09.2013г.
Публичен търг с тайно наддаване / 02.09.2013 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, павилион, ГПЧЕ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково / 20.08.2013г.
Заповед за отмяна на търг на 22.07.2013 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби/ 22.07.2013 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 18.07.2013 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art