A+ A A-

Търгове


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, павилиони, ОУ “Хр. Смирненски ”, гр. Хасково / 16.07.2013 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост / 24.06.2013 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 17.06.2013 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, павилиони и земеделски земи, ОУ “Хр. Смирненски ”, гр. Хасково / 04.06.2013 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 13.05.2013 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - канал за оглед на ППС и стая,Тролейбусно депо, гр.Хасково / 29.04.2013 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - помещения,Тролейбусно депо, гр.Хасково / 23.04.2013 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби / 09.04.2013 г.
Приемане на заявления за отдаване под наем на земеделски земи (над 10 дка)
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост / 13.03.2013 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово / 11.02.2013г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД / 31.01.2013 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - терен, находящ се в ОУ “Н.Й.Вапцаров”
Публичен търг с тайно наддаване за продажба / 20.12.2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД / 20.12.2012 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art