A+ A A-

Търгове


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти / 27.09.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти / 27.09.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи / 8.09 и 9.09.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публ. общ. собственост / 20.09.2016 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем,павилион, ГПЧЕ "Проф.д-р Асен Златаров", гр.Хасково / 31.08.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект / 24.08.2016г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, стол, СОУ "В.Левски", гр.Хасково / 30.08.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади / 12.08.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади / 11.08.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти / 08.08.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, земеделски земи,землище,гр. Хасково / 20.07.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - пасища, села в община Хасково / 20.07.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, ОП “Младежки център“ / 27.06.2016 г.
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина, ОП "Общинско лесничейство" / 27.06.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем или за продажба на имоти / 01.07.2016 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art