A+ A A-

Търгове


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем или до продажбата на имоти / 27.06.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти / 21.06.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти / 20.06.2016 г.
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина, ОП "Общинско лесничейство" / 01.06.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи / 17.05.2016 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, "Тролейбусен транспорт" ЕООД / 16.05.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти / 16.05.2016 г.
Отдаване под наем на спортни обекти / 29.03.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и недвижими имоти / 18.03.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Конуш / 29.02.2016 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект в ОУ "Христо Смирненски" - гр.Хасково / 28.01.2016 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти / 16.12.2015 г.
Заповед за отмяна на търг, ОУ "Св.св.Кирил и Методий", с.Конуш
Публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ОУ "Св.св.Кирил и Методий", с.Конуш / 02.12.2015 г.
Публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ОУ„Св.Св.Кирил и Методий”,с. Конуш

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art