A+ A A-

Търгове


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 19.05.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и за Отстъпено право на строеж / 28.04.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделска земя, ОУ "Хр.Ботев",с.Динево/15.04.2015 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, помещения, Тролейбусно депо-Хасково/15.04.2015г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публ. общ. собственост / 25.03.2015 г.
Заповеди за отмяна на търгове
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и за отстъпено право на строеж / 27.02.2015 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публ. общ. собственост,СОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Хасково / 23.01.2015 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и за Отстъпено право на строеж / 11.11.2014 г.
Отдаване под наем на спортни обекти / 22.10.2014 г.
Отмяна на публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публ. общ. собственост / 29.09.2014 г.
Удължаване срока за наем на спортни обекти
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 09.2014 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в ОУ "Христо Смирненски" - град Хасково / 28.08.2014

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art