A+ A A-

Търгове


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - помещения,Тролейбусно депо, гр.Хасково / 19.12.2012 г.
Заповед за отмяна на търг на 20.11.2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД / 30.11.2012 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби / 20.11.2012 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - помещения, Бизнесцентър 2 / 20.11.2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД - 09.11.2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - земеделска земя и павилион, ОУ "В.Левски", с.Книжовник
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- ниви, собственост на ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем / 18.09.2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – помещение, за приготвяне на храна, СУ "Стефан Караджа"
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за продажби - 07.08.2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Център по дентална медицина І-Хасково” ЕООД - юли, 2012 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - лекарски кабинет, с. Широка поляна; лекарски кабинет, кв. Болярово; стоматологичен кабинет, с. Въгларово
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем- помещение в сграда кметство, с. Долно Големанци

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art