A+ A A-

Търгове


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Игрища
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Лекарски кабинети в с.Книжовник, с.Конуш, с.Мандра, с.Орлово
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нивa в землището на с.Узунджово
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Текето
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Обект № 5, Базар "Веспрем"
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Офиси №106, №108, №122 в сградата на ОП "Младежки център"
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Помещение с.Тракиец
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Терен в парк "Ямача"
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Търговски обект №1, ул.”Сан Стефано”
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – язовири и микроязовири за стопански риболов
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art