A+ A A-

Търгове


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 12.08.2014 г.
Отдаване под наем на спортни обекти / 16.07.2014 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и за Отстъпено право на строеж / 31.07. 2014 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост / 23.06.2014 г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, „Център по кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД / 06.06.2014 г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, „Център по кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД / 29.04.2014 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публ. общ. собственост, ОУ “Св.Иван Рилски”-гр.Хасково / 23.04.2014 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и за Отстъпено право на строеж / 29.04.2014 г.
Обявления за концесия за услуга или добив
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и за Отстъпено право на строеж / 02.04.2014 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, ОУ „Св.Иван Рилски”-гр.Хасково / 20.03.2014 г.
Tърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина в горски територии на Oбщина Хасково / 05.03.2014г.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, „Център по кожно-венерически заболявания-Хасково” ЕООД / 07.03.2014 г.
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем / 05.03.2014 г.
Публичен търг с тайно наддаване за продажби и за Отстъпено право на строеж / 26.02.2014 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art