A+ A A-

Регистри


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2016 г.


 Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост


 Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2015 г.


 Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2014 г.


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2013 г.


 Публичен регистър на общинските имоти


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2012г.


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2011г.


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2010г.


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2009г.


Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Хасково


Регистър за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art