A+ A A-

Съобщения / 27.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-2306-2/07.07.2015г. е издадена Заповед №881/23.07.2015г на Кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване „за жилищни нужди“ на поземлен имот №77195.702.101, ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94А-3013-4/10.07.2015г. е издадена Заповед №880/23.07.2015г на Кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП - план за регулация на поземлен имот №77195.746.300, ж.р. „Каменец“, гр.Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art