A+ A A-

Обявления / 04.06.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-935-1/19.1.2015г.
е издадено Решение №847 от Протокол №45/29.05.2015г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване  за поземлени  имоти №77195.127.6, №77195.128.1 и №77195.128.18 в местност „Дерекьой топра“, землище гр. Хасково  с функционално предназначение „Жилищно строителство“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-3378-1/19.1.2015г.
е издадено Решение №841 от Протокол №45/29.05.2015г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.337.54 в местност „Ак Баш“, землище гр.Хасково  с функционално предназначение „За склад за селскостопанска продукция“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53И-284-1/19.1.2015г.
е издадено Решение №844 от Протокол №45/29.05.2015г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.168.19 в местност „Балакли“, землище гр.Хасково  с функционално предназначение „За обществено обслужване и производствени дейности“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-3378-2/19.1.2015г.
е издадено Решение №839 от Протокол №45/29.05.2015г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №77195.337.57,  №77195.337.59 и  №77195.337.60 в местност „Ак Баш“, землище гр.Хасково  с функционално предназначение „За склад за селскостопанска продукция“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art