A+ A A-

Съобщения / 26.02.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94А-1631-1/5.02.2015г.
е издадена заповед  №152/24.02.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за поземлен имот №77195.747.573, ж.р.“Каменец“,  гр. Хасково, „за жилищни нужди“
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Б-158-1/5.02.2015г.
е издадена заповед  №3/24.02.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: “Отклонения от канални мрежи и КРШ на територията на гр. Хасково“, с местоположение кв.“Орфей“ и ул. Ком, гр. Хасково
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art