A+ A A-

Съобщения / 2.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх №53Р-220-1#1/25.07.2016г. е издадена Заповед №1101/31.08.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ II, кв.178, гр.Хасково. С ПУП УПИ II се разделя на два самостоятелни УПИ за средно жилищно застрояване, свързано между два имота.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх №94Ш-332-2/07.04.2016г. е издадена Заповед №1013/10.08.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване на поземлен имот №77195.745.152, кв.668, гр.Хасково. С плана за застрояване в имота да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art