A+ A A-

Съобщение /1.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Ш-332-2/07.04.2016г. е издадена Заповед  №1013/10.08.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.745.152, кв.668 по КК на гр.Хасково(кв.“Хисаря), „за жилищно застрояване“. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване. 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art