A+ A A-

Съобщения / 25.08.2016 г.

На основание чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица:
 
- Желина Ангелова Кузмова, ул.“Патриарх Евтимий“ №13, ет.9, ап.25;
- Албена Тодорова Караянева, ж.к.“Орфей“ бл.10, ет.1, ап.3;
- Димка Христонова Ангелова, ж.к.Орфей“ бл.19, ет.1, ап.3;
- Димитър Тенчев Менгемеджиев, ул.“Розова долина“№2А;
- Красимира Ангелова Петрова, бул.“България“№142, вх.А, ап.6, ет.2;
- Никола Костадинов Петков, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“№106, ет.6, ап.43;
- Бюрхан Юсеин Теккели, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“№113, вх.А, ет.4, ап.20; 
- Георги Трайков Георгиев, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“№26;
- наследници на Тодор Кирев Георгиев с последен постоянен адрес гр.Димитровград;
 
На основание чл. 140, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране  за обект: “Реконструкция, преустройство и надстройка на сладкарско ателие в жилище“ в поземлен имот №77195.706.259, УПИ I, кв.10, гр.Хасково.
Визата може да бъде прегледана в стая №33, сградата на ул.“Михаил Минчев“№3 (Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“).
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, визата може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването ѝ.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art