A+ A A-

Обявление / 06.10.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково, на основание § 4, ал.2 от ДР на Закон за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно процесуален кодекс, обявява, че е изготвена Заповед №420 /20.03.2014г. за премахване на незаконен строеж: „Стопанска постройка – навес“, находяща се в поземлен имот 77195.740.131 по Кадастралната карта на гр. Хасково, с административен адрес: ул. „Житница“ №16, гр.Хасково. 
Заповедта се намира в Дирекция „Устройство на територията“ към Община Хасково, ул. „Михаил Минчев“ №3, гр.Хасково, и може да бъде прегледна от заинтересованите лица. 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art