A+ A A-

Набиране на кандидати за служба във Въоръжените сили на Република България

Офиса за военен отчет в Община Хасково набира кандидати за служба във Въоръжените сили на Република България
 
О Б Я В А
 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища,
в 61-ва механизирана бригада – Карлово, 2-ра механизирана бригада – Стара Загора и Военноморските сили.
 
Със  заповеди  № ОХ-2/05.01.2016 г. и КВ-24/15.01.2016 г.  на  министъра  на  отбраната  на Република   България   е   разкрита   процедура   по   обявяване   на   войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. За 61 механизирана бригада гр.Карлово - 220 длъжности  
1.2. За 2 механизирана бригада гр.Стара Загора - 130 длъжности  
1.3. За военни формирования на Военноморските сили и  ВВМУ  ”Н.Й.Вапцаров" в гр.Варна и гр.Бургас -80 длъжности
 
Подаването на документите за конкурса се извършва във Военно окръжие – Хасково до 19.02.2016 г. 
 
Срок за провеждане на конкурсите във формированията – от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г.
 
Желаещите кандидати могат да получат подробна информация за обявените вакантни длъжности и условията за кандидатстване от офиса за военен отчет в община Хасково на телефон: 038 / 66 25 45 ; 0894 387280 или от Военно окръжие – Хасково, ул.”Ком” №3
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art