A+ A A-

Уведомление относно растителнозащитни мероприятия

Във връзка с провеждане на растителнозащитни мероприятия и в изпълнение на Наредба N 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности ви уведомяваме:
 
1. От 31.03.2015 г. до 06.04.2015 г. вкл. от 9.00 часа до 17.00 часа ще се проведе третиране на (култура) пшеница с хербицид (аксиал и дикопур) за борба с плевелната растителност в житните посеви.
2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
а) 1000 дка, местности Гъбарника и Маджарови чуки, в землището на гр.Хасково
 
КЛАС 95 ООД

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art