A+ A A-

Класирани кандидати за управител на ЦНСТДМ

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  

за заемане на длъжността „Управител“ на Център за настаняване от семеен тип

за деца и младежи , гр.Хасково, бул. „Съединение“ №16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДАТ

(собствено, бащино и фамилно име)

ОБЩА ОЦЕНКА

КЛАСИРАНЕ

  1.  

Георги Димитров Върхатев

23,33

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art