A+ A A-

Обява за Асистент-методик по проект "Шанс в дома"

В качеството си на бенефициент по Проект „ШАНС В ДОМА” -
BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“
по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”,
 
Община Хасково обявява свободна позиция за един брой Асистент-методик към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда,
в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.
 
I.  Задължения и отговорности.
 
• подготовка, разработване и създаване на необходимите за функционирането на Центъра вътрешни правила и процедури. 
• изготвяне на всички свързани с дейността на Центъра материали, както и организацията и провеждането на информационна кампания в общността за представяне на дейността и активно поддържане на връзка с други правителствени и неправителствени организации и институции
 
II.Изисквания към кандидатите:
Kандидатите трябва да притежават минимална образователна степен: висше  образование, квалификационна степен бакалавър и опит в конкретната експертна област. Умения за работа с компютър. 
Наемат се кандидати, които се намират  в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. 
Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит:
• в работа по проекти със социална насоченост;
 
III.Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за постъпване на работа –  по образец;
2. Автобиография  –  в свободен текст;
3. Копие на документ за самоличност;
4. Копие на диплома/сертификат  за завършено образователно ниво
5. Декларация за предоставяне на лични данни - по образец.
6. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения /ако е приложимо/.
7. Копие на трудова книжка.
8. Медицинско свидетелство.
9. Декларация наказателна отговорност – по образец.
 
IV.Срок за изпълнение на служебните ангажименти.
Съгласно ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” -  BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, кандидатите за работа ще изпълняват служебните си ангажименти в срок от 21 /двадесет и един/ месеца, считано от сключване на договорите им, при дневна заетост от 2 /два/ часа.
 
V. Стойност на услугата и начин на заплащане.
Обща стойност на услугата - 2075 лв (или 98.81 лв месечно възнаграждение).
 
VI.Срок и начин за кандидатстване:
Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч.
в стая 407, ет.4. , на община Хасково в срок от 01.07. до 06.07.2016г.включително .
 
Образците на документите за кандидатстване ще се получават в сградата на Община Хасково, ет.4., стая 407, както и ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения”.
 
ВАЖНО: Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.
 
VII. Начин на провеждане на подбора - на два етапа: по документи и чрез събеседване.
 
За повече информация: Спасимира Кацарска-Лозева (ръководител проект), тел. 038/603 484; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 
Документи по образец:
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art