A+ A A-

Община Хасково стартира проект "Шанс в дома"

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
На 10.06.2016г. Община Хасково стартира изпълнението на Проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 „ШАНС В ДОМА”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. Проектът е с продължителност 22 месеца.
Общата стойност на Проекта е: 500000 лв.
Общата цел на проекта е:
  • Да постигне подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване отговарящи на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможностза самообслужване в община Хасково
Специфичните цели на проекта са:
  • Да се осигури достъп до интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане
  • Да се предостави гарантирана възможност за избор на услуги, които в максимална степен да отговарят на техните потребности.
В основата на Проекта е създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, чрез който въз основа на индивидуална социална оценка ще се осигури достъп до интегрираниуслуги, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение.
Предоставянето на услуги в Центъра ще се основава на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната оценка, на всеки един от тях.
Като потребители на предоставяните от "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" услуги се предвижда да се обхванат общо 200 човека от целевите групи, в т.ч. хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както и техните семейства.
 
Целевите групи на настоящото проектно предложение са:
• Хора с увреждания (в т.ч. и деца с увреждания) и техните семейства; 
• Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване
92 лица от целевата група, които ползват услуги по процедура „Нови алтернативи” ще бъдат включени в дейностите по настоящата процедура след извършване на нова оценка на потребностите на ползвателите.
Във връзка с изпълнението на проектните дейности, до края на месец юни 2016г. ще бъде обявена процедура за подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, както и процедура за подбор на потребители на социални услуги. В тази връзка, за нуждите на Центъра ще се наемат: Главен социален работник ,Социален работник ,Психолог ,Рехабилитатор, Медицински специалист, Хигиенист, Шофьор ,Домашни помощници, Социални асистенти, Лични асистенти, Приложен специалист, Асистент-методик.
 
Подробностите ще бъдат обявени на Встъпителна пресконференция по Проект „Шанс в дома“, която ще се проведе на 04.07.2016г.  /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Хасково.
За информация и контакти: Спасимира Кацарска-Лозева, ръководител проект, тел: 038/603 484, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art