A+ A A-

Участници с отлично представяне на 49-ти Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува” / 2014

    I сцена
 
1. с. Узунджово, НЧ „Пенко Пенков” – Танцова група и Ансамбъл
2. с. Криво поле, НЧ „Пробуда” – Женска певческа група
3. с. Узунджово, Пенсионерски клуб „Пандо Ванчев” – Певческа група
4. с. Стамболийски, Пенсионерски клуб „Родолюбие” – Фолклорна певческа група
5. с. Полски градец, НЧ „Достоевски” – Фолклорна група „Иглика”
6. с. Трънково – Група за автентичен фолклор „Карачилия” – Обичай
7. с. Бял кладенец, НЧ „Светлина” – Женска певческа група
8. гр. Хасково, НЧ „П. Яворов” – Клуб „Любители на фолклора”
9. с. Въгларово, НЧ „Светлина” – Женска певческа група
10. с. Тракия – Женска певческа група „Тракийка” и Мъжка фолклорна група „Тракиец”
11. с. Бял извор, НЧ „Възраждане” – Група за автентичен фолклор
12. с. Тополяне, НЧ „Пробуда” – Певческа група „Еделвайс”
13. гр. Хасково, НЧ „Проф. д-р Асен Златаров” – Народен хор „Фолклорна дъга”
14. с. Хан Крум, НЧ „Съзнание” – Женска фолклорна група „Ханкрумски славей”
15. гр. Пловдив – Фолклорен клуб „Мегдана”
16. с. Новаково, НЧ „Христо Ботев” – Група за изворен фолклор
17. гр. Ямбол, Пенсионерски клуб „Христо Ботев” – Певческа група „Зорница”
18. гр. Черноморец, НЧ „Димо Николов” – Група за обработен и автентичен фолклор
19. с. Сива река, НЧ „Развитие” – Фолклорна група „Тракийка”
20. с. Жълти бряг – Женска група за автентични танци и Детска фолклорна група
21. с. Стамболово – Женска група за автентичен фолклор
22. с. Царева поляна, НЧ „Христо Ботев” – Женска певческа група за автентичен фолклор
23. с. Славяново, НЧ „Развитие” – Група за автентичен фолклор
24. с. Добрич, НЧ „Пробуда” – Група за автентичен фолклор
25. с. Гарваново – Фолклорен състав „Росна китка” 
26. с.Доситеево, НЧ А.Доситей-1908” - Група за автентичен фолклор „Доситеевски напеви”
27. с.Скобелево - НЧ „Искрица-1901”- Женска фолклорна група „Искрица”
 
                                                     II сцена
 
1. Стилияна Ангелова, НЧ „Г.Топузов” – гр. Хасково
2. Радослава Чавдарова, НЧ „Пробуда”- с. Криво поле
3. Радка Стойкова, Пенсионерски клуб „Родолюбие”, с. Стамболийски
4. Желязка Георгиева, с. Българин
5. Рисана и Митко Кавръкови, с. Доситеево
6. Ванеса Делева, СОУ „Св.Климент Охридски”, гр.Симеоновград
7. Даниела Лозева, НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1961”, гр.Хасково
8. Маринка Сербезова, Пенсионерски клуб „Хр.Ботев”, гр. Ямбол
9. Цона Канелова, НЧ „Просвета-1949”, с.Оряхово
10. Динко Жеков, НЧ „Съзнание-1928”, с.Голямо Асеново
11. Румянка Вълчева, НЧ „Съзнание-1928”, с.Голямо Асеново
12. Златка Енчева, „Съзнание-1928”, с.Голямо Асеново
13. Деля Любенова, с.Момково
14. Ралица Георгиева, НЧ „Хр.Ботев-1922”, с.Поляна
15. Златка Енчева, НЧ „Искрица-1901”, с.Скобелево
16. Георги Куртев, НЧ А.Доситей-1908”, с.Доситеево
 
 
Детска сцена 
“МАГИЯТА НА ТРАДИЦИЯТА”
 
Участници, получили първа награда:
 
I Възрастова група
 
1. ДТА „Южняче“ при ОП „Младежки център“, с ръководител Васко Димов                                       
2. Детски състав при Представителен танцов ансамбъл „Хасково“, с ръководител Ана Димитрова
 
II Възрастова група
 
1. ДТА „Южняче“ при ОП „Младежки център“,  с ръководител Васко Димов
2. Фолклорна група „Лъчи от Тракия“ при СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, с ръководител Кичка Славова  
3. Детска Вокална Група „Щастливци”- гр. Харманли, Арт мениджър Петя Карабакалова
4. Дарина Добрева и Бетина Бонева от Детска Вокална Група „Щастливци”, гр. Харманли,Арт мениджър Петя Карабакалова
5. Танцов състав при ОУ „Иван Вазов“ – Свиленград, с ръководител Ирина Симеонова – втора награда
 
III Възрастова група
 
1.  Стефан Ламбов от СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, с ръководител Кичка Славова  
2.  Нелина Петрова и Ивана Димитрова отДетска Вокална Група „Щастливци”- гр. Харманли, Арт мениджър Петя Карабакалова
 
Участници, получили специални награди:
1. За най-малък участник - Николета Жулиянова на 4 г. от Фолклорна формация „Тракийка“ - Хасково, ръководител: Анета Балтова
2. Група от ученици от СОУ „Васил  Левски“ – Хасково с ръководител Мария Русева - за обичая „Лазаруване“
 
Участници, получили поощрителни награди:
1. Сборна група към ОУ „Любен Каравелов“ – с. Узунджово 
2. Танцов  състав „Акцент“ при ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково, ръководител Даниела Делчева
3. Фолклорна формация  „Тракийка“ от Хасково, ръководител Анета Балтова
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art