A+ A A-

Финансов одит на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проект "Roads open access to deliver safety /Safe Roads/" финансиран по оперативна програма за ЕТС „Гърция-България 2007-2013”


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

25.09.2014г.

Срок за подаване на оферти

26.09.2014г.  - 14.00 ч.

Дата на отваряне

29.09.2014 г. - 11:00 ч.

Място на отваряне

гр.Хасково, пл. Общински 1,

Община Хасково, заседателна зала, етаж 2


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art